Акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив

Акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив


Ще се проведе акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив

Дин Акумулатори Пловдив орагнизира акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив

Акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив

Кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори организират от Дин Акумулатори Пловдив

Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци през следващата седмица – от 16.05.21 г. до 22.05.21г. на адреса от 09:00 ч. до 17:00 ч.


ДИН АКУМУЛАТОРИ ПЛОВДИВ ЕООД

DINAKUMULATORI.COM Email: info@dinakumulatori.com Телефон: 0876576999 Пловдив, ул. Скопие 59

Целта на акцията, която се провежда за първа година, е запазване на максимално чиста градска и околната среда.

Акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив и региона

Идеята ни е да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и намаляване риска за човешкото здраве.

Поради тези причини е забранено и изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори и отработени масла, както и изгарянето им, с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.

Акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив и околията

От ДИН АКУМУЛАТОРИ НАПОМНЯТ, че батериите съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които оказват вредно въздействие върху околната среда и човека, когато се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци, като попадат в почвите и водите.

Дин Акумулатори Пловдив призоваваме, гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от опасните отпадъци по правилния начин, като ги предадат на специализираната площадка за събирането им.

безплатно депониране на батерии и акумулатори

Да не се изхвърлят извън определените за целта места и площадки.

Какво представляват опасните отпадъци?

Съвременните хора генерират в своето ежедневие отпадъци, които са все повече като количество.

Основно това са продукти от различни дейности и производства. 

Отпадъците най-често се класифицират според техния състав и свойства. 

Когато крият риск за здравето на хората и за екологичното равновесие, те се третират като опасни. 

Причината е, че сами по себе те може да са отровни, токсични, корозивни, инфекциозни или да притежават други вредни качества, с които да застрашават природата.

Отпадъците с подобни характеристики изискват изключително прецизно отношение при тяхното събиране, транспортиране, съхраняване и евентуална преработка.

В последните десетилетия човечеството е изправено пред нарастващия проблем с опазването на околната среда, пряко свързан с производствени и други обществени дейности.

В тази връзка над 170 държави са приели Базелската конвенция, която касае контрола на опасните отпадъци и тяхното трансгранично движение.

В документа са разписани правила за намаляването на тяхната токсичност и количества в световен план.

Класовете се правят според вида на опасността, представена от този вид отпадъци:

Ако искате да организирате акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив, ето няколко стъпки, които може да последвате:

 1. Получете Разрешение:
  • Свържете се с местните органи и изберете подходящо място за провеждане на акцията. За тази цел, може да ви е необходимо разрешение.
 2. Сътрудничество с Организации:
  • Контактувайте организации и компании, занимаващи се с обработката на батерии и акумулатори. Предложете сътрудничество за безплатно депониране на стари акумулатори.
 3. Информационна Кампания:
  • Създайте информационна кампания, която да информира обществото за акцията. Използвайте социалните мрежи, местни медии и обявления.
 4. Определете Период и Място:
  • Определете конкретен период и място, където хората могат да депонират стари батерии и акумулатори.
 5. Подготовка на Съоръжения:
  • Подгответе съоръженията за приемане на старите батерии. Обезопасете мястото и предоставете съдове за депониране.
 6. Мониторинг и Отчетност:
  • Предоставете човек, който да мониторира акцията и да отговаря на въпроси. След акцията, направете отчет за броя събрани батерии.
 7. Партньорства с Местни Бизнеси:
  • Установете партньорства с местни бизнеси, които могат да подкрепят акцията или предоставят подаръци за участниците.
 8. Поощрение за Участие:
  • Разгледайте възможности за поощрение на участниците, например чрез томбола с награди или специални отстъпки.
 9. Отхвърляне и Рециклиране:
  • Уверете се, че старите батерии ще бъдат правилно отхвърляни и рециклирани от компетентни организации.
 10. Промотирайте Екологичната Отговорност:
  • Използвайте акцията, за да подчертаете важността на екологичната отговорност и рециклирането.

С тези стъпки можете да организирате успешна акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив, като същевременно повишите осведомеността на обществото за важността на правилното отстраняване и рециклиране на старите акумулатори.

Акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив от Дин Акумулатори Пловдив

Акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *