Политика за поверителност

Изисквани, съхранение, обработка и трансфер на лични данни от ДинАкумулатори ООД. Политика за поверителност.
С попълването на каквито и да било лични данни в сайта dinakumulatori.com декларирате, че предоставяте своите лични данни доброволно за доставянето на стоки или за изпълнението на услуги, които поръчвате от „ДинАкумулатори“ ЕООД. Вашите лични данни се обработват при спазването на съвременни организационни и технически стандарти за информационна сигурност, и се предоставят на трети страни само в рамките на необходимото за изпълнение на вашите поръчки. По всяко време можете да оттеглите предоставеното съгласие и да преустановите ползването на наши стоки и услуги.
 
„ДинАкумулатори“ ЕООД е Администратор на лични данни (регистриран под №398538 от 26.02.2014 г. в КЗЛД) и има определено Длъжностно лице по защита на данните (също вписано по надлежния ред в КЗЛД).
Събирани лични данни
„ДинАкумулатори“ ЕООД събира чрез страницата си https://dinakumulatori.com минимално нужните лични данни от своите клиенти. Те са ни нужни, за да осъществим доставката по куриер, на поръчка направена в нашия електронен магазин:
 
Е-мейл адрес – нужен за вход в потребителския профил. На него получавате информация за статуса на всяка отделна поръчка – дали е приета, обработена или вече пътува към вас.
Име и фамилия – за да знаем към кого и как да се обърнем.
Телефон за контакт – служи за уточняване и потвърждаване на всяка поръчка. Ползва се също и от куриер за доставката.
Адрес за доставка – нужен за самото физическо изпращане на стоката. Не се изисква този адрес да съвпада с вашия личен. Често доставяме до учреждения или офиси на куриерски фирми. 
Данни за фактура – ако клиента иска да усчетоводи разходите си. Тази информация по принцип е публична и е достъпна свободно в търговския регистър.
Информационни бисквитки – те са важни за правилното функциониране на страницата и за маркетингови дейности.
Ние не изискваме показване на лични документи и не правим техни копия! 
 
Обработка на информация
Обработката на вашите лични данни се осъществява само от служители на нашата компания, при спазването на съвременни организационни и технически стандарти за информационна сигурност. Достъпа до нея е защитен с няколко нива за сигурност:
 
Достъп единствено от квалифициран персонал по длъжностни характеристики.
Персонален вход за достъп на компютрите на фирмата.
Персонален вход за достъп отделните компютърни приложения.
Денонощна охрана на работните помещения.
Съхранение на вашите лични данни
Данните които събираме се съхраняват в изцяло електронен вид (без хартиени копия) на следните места:
 
Сървър на Superhosting.bg, където се помещават всички бази данни на страницата ни. Достъпът до него се случва по криптирана (HTTPS) връзка от оторизирани наши служители.
База данни на изпратените по куриер пратки. Съхраняваме тази информация чрез облачни услуги на Alphabet Inc по криптирана HTTPS връзка. Техните информационни центрове се намира извън България на територията на Европейския съюз. Съгласявайки се с условията в този документ, вие декларирате, че сте съгласни на трансфер на вашите данни за съхранение извън пределите на страната.
Съхраняваме данните за издадени данъчни фактури в собствен сървър (само счетоводна информация), и предоставяме достъп до тях на нашите счетоводители с оглед счетоводното им отчитане.
Предаване на лични данни
Предоставяме събраните данни на следните трети страни с които имаме договорни отношения:
 
За осъществяване на доставка – Куриерска компания ЕКОНТ
За съхранение – Alphabet Inc
За съхранение – СуперХостинг.БГ ООД
За осъществяване на счетоводна дейност – Счетоводна къща ЛОГОС
Никаква част от вашите лични данни не се предава на трети страни извън територията на Европейския съюз.
 
Вашите права
Имате право по всяко време свободно и безпрепятствано да оттеглите съгласието си да обработваме ваши лични данни – без това да ви обвързва с каквито и да било допълнителни условия. Имате също така следните права:
 
да преглеждате вашите лични данни, които събираме и обработваме;
да изискате нанасянето на корекция, ако нещо не е отразено точно;
да изискате да изтрием необратимо вашите лични данни;
да изискате да ограничим обработването на ваши лични данни;
да изискате да пренесем вашите лични данни към трети страни;
да възразите срещу начина, по който обработваме личните ви данни.
 
Горните действия можете да извършите сами от от вашия потребителски профил в нашата страница или да изискате ние да изпълним указанията ви – за което можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или по телефон. Имайте предвид, че изтриване и ограничаване по-нататъшното обработване на личните ви данни може да бъде осъществено само частично – доколкото законът (например Закона за счетоводството) ни задължава за определени срокове да съхраняваме и обработваме определени данни.
 
Ако не сте доволни от действията ни във връзка със защитата на вашите лични данни, можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните или да подадете жалба срещу нашите действия пред КЗЛД или пред Съда.