Безопасност и работа с акумулатори 22

Безопасност и работа с акумулатори

Безопасност и работа с акумулатори

Когато монтирате или ЗАРЕЖДАТЕ батерии спазвайте следните препоръки
за безопасност

Безопасност и работа с акумулатори

РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ НА БАТЕРИЯТА

Акумулаторите съдържат сярна киселина и
произвеждат взривоопасни химични съединения от водород и кислород.

Носете специални защитни очила, когато работите над или в близост до акумулатори.
Предпазни средства за раците, ръкавици.

Безопасност и работа с акумулатори 22

Не пушете и не палете огън в близост до акумулатори

Не пушете и не палете огън в близост до акумулатори.

Работното ви място да е винаги добре проветрено.

Не стойте над акумулатора когато, той се зарежда на зарядна станция

Внимавайте докато монтирате акумулатор да не го укъсите със металните инструменти за
монтаж

БЕЗОПАСНОСТ при зареждане на акумулатор

Спазвайте инструкциите за безопасност написани от производителя
на зарядната станция

Носете ВИНАГИ подходящи предпазни средства за очите, лицето и ръцете.

Уверете се, че има добра вентилация там , където зареждате батериите.

Зарядното ДА е изключено преди да сложите акумулатора да
се зарежда за да избегнете искрене от полюсите

Не се опитвайте да заредите повреден акумулатор

Спазвайте реда за захват на кабелите от зарядното към акумулатора
червеният положителен (+) кабел към положителния (+) извод и черният отрицателен (-) кабел към отрицателния (-) извод

Уверете се, че кабелите на зарядното , които ще бъдат свързани към батерията, не са счупени, или разхлабени

.Безопасност и работа с акумулатори 22

Ако акумулатора се нагрее и електролитът изтече в течна или газообразна форма, намалете тока на зареждане и изключете зарядното

Винаги изкючeте зарядното преди да изключите акумулатора от кабелите

РАБОТА С ЕЛЕКТРОЛИТ

Разтвора от сярна киселина и вода се нарича електролит той може да
повреди дрехите ви или да ви изгори кожата
БЪДЕТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРОЛИТ
ВИНАГИ ИМАЙТЕ ПОД РЪКА ОСНОВА ЗА НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА КИСЕЛИНАТА !!!!
АКО ПОПАДНЕ ЕЛЕКТРОЛИТ В ОЧИТЕ ВИ ИЗМИЕТЕ ГИ ОБИЛНО СЪС ВОДА И ИДЕТЕ НА ЛЕКАР

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button